* Cầu Nối Việt - là nhà phân phối các thương hiệu hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực mẹ và bé, có đầy đủ và đa dạng các nhóm sản phẩm phục vụ nhu cầu của mẹ và bé.
* Năm thành lập: 2004

Nghiêm túc và tỉ mỉ lựa chọn các thương hiệu phân phối
Khách hàng là Trung tâm
Hợp tác cùng phát triển


Tầm nhìn

Serving the new generation – Lựa chọn những thương hiệu tốt nhất, những sản phẩm tốt nhất để phục vụ cho thế hệ tương lai, thế hệ mầm non của đất nước